नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

आ.व 2073/74 को बार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धी सूचना।बार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिने विषयको ढाँचा:

मालपोत कार्यालयको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

भूमिसुधार कार्यालयको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

स्थानहरूका लागि लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् :

विराटनगर

काठमाडौं

पोखरा, कास्की

नेपालगंज, बाँके

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)