नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

आ.ब.२०७४/७५ को न्यूनतम मूल्याङ्कन तथा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर बारे।कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)