नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

अार्थिक विधेयककृपया आवश्यकता अनुसारको प्रदेशमा क्लिक गरी सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक विधेयक डाउनलोड गर्नहोस् ।

  1. प्रदेश १ अार्थिक विधेयक
  2. प्रदेश २ अार्थिक विधेयक
  3. प्रदेश ३ अार्थिक विधेयक
  4. प्रदेश ४ अार्थिक विधेयक
  5. प्रदेश ५ अार्थिक विधेयक
  6. प्रदेश ६ अार्थिक विधेयक
  7. प्रदेश ७ अार्थिक विधेयक

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)