नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

ग्यालरि विवरण
मा.पो.का टोखा, मनमैजु, साँखु तथा गोटीखेलका कर्मचारीका लागि विभागमा संचालन गरिएको भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीको तालिम कार्यक्रम।

मा.पो.का टोखा, मनमैजु, साँखु तथा गोटीखेलका कर्मचारीका लागि विभागमा संचालन गरिएको भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीको तालिम

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)