नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

ग्यालरि विवरण
मा.पो.का. टोखामा गरिएको भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली सुभारम्भका झलकहरू

मा.पो.का. टोखामा गरिएको भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली सुभारम्भका झलकहरू

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)