नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

ग्यालरि विवरण
भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली (भद्रपुर, झापा)

भद्रपुर, झापामा गरिएको भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली संबन्धी तालिम तथा सुभारम्भका झलकहरू ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)