नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

ग्यालरि विवरण
अधिकृतस्तरीय अाधारभूत कम्प्यूटर तालिम, २०७१

अधिकृतस्तरीय अाधारभूत कम्प्यूटर तालिम, २०७१

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)