नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

ग्यालरि विवरण
भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली मार्फत अनलाइन सेवा मालपोत कार्यालय,ललितपुरबाट शुभारम्भ ।

भू-अभिलेख सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली मार्फत अनलाइन सेवा मालपोत कार्यालय,ललितपुरबाट शुभारम्भ ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)