नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

   कर समायोजन सम्बन्धमा

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   परिपत्र

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (क.प्र.)

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (आ.प्र.)

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   IT Equipments (IFB No. DOLM/G/NCB-6/2074/075) को आपूर्ति तथा डेलिभरीको बोलपत्रको स्पष्टीकरण सम्बन्धमा ।

कृपया DOLM/G/NCB-6.04/2074/075. को सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

कृपया DOLM/G/NCB-6.05/2074/075. को सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

 

 

   मालपोत कार्यालयको लिखत, मिसिल , मोठ श्रेस्ताको ईमेज / स्क्यानिङको लागि परामर्श सेवा को लागि Request for Expression of Interest आहवान

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   सवारी साधनको डेलिभरी तथा आपूर्तिको लागि इलेक्ट्रोनिक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   स्थानिय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

http://mofald.gov.np/ne/node/7647 स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन हस्तान्तरण सम्बन्धमा "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४" मा गरिएको व्यवस्था । 

   राजश्व रकम दाखिला सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   IT Products को आपूर्ति तथा डेलिभरीको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

कृपया डेस्कटप कम्प्यूटरको खरिद प्रक्रियाको कागजात (Bid Document)को  लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

कृपया प्रिन्टर तथा स्क्यानरको खरिद प्रक्रियाको कागजात (Bid Document)को   लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

कृपया सिग्नेचर क्यापचर, फिङ्गर प्रिन्ट डिभाइस तथा वेब क्यामेराको खरिद प्रक्रियाको कागजात (Bid Document)को  लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

कृपया VPN Router Firewall, Network Manageable Switch तथा Firewall को खरिद प्रक्रियाको कागजात (Bid Document)को  लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

कृपया सर्भरको खरिद प्रक्रियाको कागजात (Bid Document)को  लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   Request for Expression of Interest for the Consulting Service for the Implementation of Land Records Information Management System (LRIMS) in Khanda "Ga" सम्बन्धमा।

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

कृपया EOI Document को लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

 

   कर्मचारी विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   कार्यालयको विवरण उपलब्ध गराउने फारम

कृपया सूचनाको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   आशयपत्र जारी गरिएको बारे

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   राजश्व रकम बाँडफाड सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

   राजश्व दाखिला सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक रजिष्ट्रेशन लक्ष सम्बन्धी सूचना ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   निर्देशन सम्बन्धमा ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

   आ.ब.२०७४/७५ का लागी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर ।

कृपया सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)