नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

संगठन / भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु


यस विभाग अन्तर्गत २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु रहेका छन् 

.नं. कार्यालयको नाम ईमेल ठेगाना टेलिफोन नं.
1 भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भद्रपुर, झापा bhadrapur@dolma.gov.np ०२३-५८०६६१
2 भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, इनरुवा, सुनसरी inaruwa@dolma.gov.np ०२५-५६०१३६
3 भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, विराटनगर,मोरङ्ग biratnagar@dolma.gov.np ०२१-५२७२०२
4 भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सिराहा siraha@dolma.gov.np ०३३-५२००६८
5 भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, राजविराज, सप्तरी saptari@dolma.gov.np ०३१-५२००६८
6 भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जनकपुरधाम, धनुषा dhanusa@dolma.gov.np ०४१-५२०१४०