नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

डाउनलोड / विविध

पोखरा गोष्ठीका कार्यपत्रहरुः

१. पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कार्यपत्रको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

२. सम्पत्ति शुध्दीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यपत्रको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)